Privacy Beleid, The Fantasy Realm

Privacystatement The Fantasy Realm

Dit is het privacystatement van The Fantasy Realm BV, hierna genoemd The Fantasy
Realm. Dit privacystatement is van toepassing op onze winkel en speelplek. Het
privacystatement van de webshop is te vinden op de aparte pagina die opent als je de
webshop bezoekt.
Om de privacy van onze klanten te beschermen, verwerken we zo min mogelijk
persoonsgegevens en beschermen we persoonsgegevens zo goed mogelijk. Hier kun je
lezen hoe we dit doen.
Website thefantasyrealm.nl
Op de website verwerken we persoonsgegevens via formulieren en via GoogleAnalytics.
Hieronder lichten we toe hoe we dit doen en welke waarborgen we hierbij hanteren.
Aanmeldformulieren op de website
Op de website staat een formulier waarmee je een speeltafel kunt reserveren en een
contactformulier. Als je doorklikt naar de webshop en daar een bestelling plaatst, krijg je te
maken met een bestelformulier.
Persoonsgegevens die je hier invult, worden verzonden naar een medewerker van The
Fantasy Realm. We gebruiken deze gegevens uitsluitend om je aanvraag te verwerken, je
vraag te beantwoorden en/of als we door een onvoorziene situatie genoodzaakt zijn je
reservering te annuleren. We bewaren gegevens maximaal 6 maanden.
Een backup van deze persoonsgegevens wordt gedurende maximaal zes maanden
bewaard op de server van de website van The Fantasy Realm en daarna door ons
verwijderd. We maken deze backup zodat we je in de aanloop naar de start van de activiteit
ook kunnen bereiken als onze mailclient tijdelijk onbereikbaar is, of als we een aanmelding
in onze mailbox per ongelijk wissen.
Bestelformulieren voor de webshop
Onze webshop draait op software van www.mijnwebwinkel.nl. In het privacystatement van
MijnWebwinkel is informatie te vinden over beveiliging van de persoonsgegevens in de
webshop.
Gebruik van GoogleAnalytics
Op onze website maken we zo min mogelijk gebruik van cookies, trackers en andere
volgtechnologie.
Om de website te verbeteren, maken we beperkt gebruik van GoogleAnalytics. Dit betekent
dat we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten met GoogleAnalytics en
gebruikmaken van cookies, maar met maximaal privacyvriendelijke instellingen. Dit houdt in
dat:
● Google slechts een deel van het IP-adres van bezoekers kan verwerken. Gegevens
kunnen hierdoor nooit tot één specifieke computer worden herleid.
● We ‘gegevens delen’ hebben uitgeschakeld, zodat Google deze IP-gegevens niet
mag gebruiken voor haar eigen doeleinden, zoals het verbeteren van haar
dienstverlening.

● We geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google
Analytics-cookies, waardoor gegevens ook niet kunnen worden gebruikt voor
doeleinden van andere klanten van Google, zoals personalisatie van advertenties.
Opslag
We betalen voor GoogleDrive als centrale cloud-opslag voor documenten en gebruiken
Gmail voor e-mail. In het privacystatement van Google is informatie te vinden over
beveiliging van GoogleDrive en Gmail. Google is niet gevestigd in de EU, maar voldoet wel
aan de Privacy Shield-overeenkomst.
Hiernaast betalen we voor het gebruik van Dropbox als centrale cloud-opslag voor
documenten. In het privacystatement van Dropbox is informatie te vinden over beveiliging
van Dropbox. Dropbox is niet gevestigd in de EU, maar voldoet aan de Privacy
Shield-overeenkomst.
Bewaartermijn
We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor je
ze aan ons hebt verstrekt, met één uitzondering: we zijn wettelijk verplicht om facturen na
betaling te archiveren en gedurende zeven jaar te bewaren. Op facturen staan je naam,
adres, woonplaats en e-mailadres vermeld.
Beveiliging
Binnen onze organisatie passen we beveiligingsmaatregelen toe om te zorgen voor een
passend beveiligingsniveau.
Jouw rechten
Als je wilt weten welke persoonsgegevens The Fantasy Realm van je verwerkt, kun je een
schriftelijk inzageverzoek sturen naar het postadres op onze website. We behandelen je
verzoek binnen drie weken. Voordat we gegevens met je delen, kunnen we je vragen om
legitimatie.
Blijken je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant? Dan kun je een aanvullend verzoek
doen om je gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Je kunt ons ook vragen om je
gegevens, of een deel hiervan, te wissen en in de toekomst niet opnieuw te verwerken.
Hiernaast heb je ook het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat we jouw gegevens aan je
verstrekken in een vorm waarin je deze kunt overdragen aan een andere organisatie. In
praktijk hebben we weinig tot geen persoonsgegevens en valt er dus weinig tot niets over te
dragen.
Mocht je een klacht hebben over de manier waarop we je persoonsgegevens verwerken,
dan kun je dit melden bij de Nederlandse toezichthouder op de Algemene Verordening
Persoonsgegevens: de Autoriteit Persoonsgegevens.
Overige opmerkingen
Dit privacystatement is mede gebaseerd op het privacystatement van de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Met dit privacystatement geven we invulling aan de volgende aanbeveling uit de Handleiding
AVG: “informatievoorziening aan de betrokkenen op schrift stellen (bijvoorbeeld in de vorm
van een privacy statement); ” (5.2 p. 51).

© 2015 - 2024 The Fantasy Realm | sitemap | rss